Hồi ký của cha

Hồi ký của cha

A Journal for Jordan

Nội dung phim Hồi ký của cha

Một góa phụ nhìn lại cuộc tình chớp nhoáng với một quân nhân nhiều thành tích và sự tận tâm bất diệt của anh với tình yêu và di sản. Phim dựa trên cuốn hồi ký năm 2008.