Giúp bé học từ vựng: Toán!

Giúp bé học từ vựng: Toán!

Word Party Presents: Math!

Nội dung phim Giúp bé học từ vựng: Toán!

Hãy đếm số, so sánh hình dạng và tìm mẫu hình cùng các bé thú Franny, Bailey, Kip, Lulu và Tilly khi các em vận dụng toán học và ca hát để xử lý vấn đề.