Gia đình cao tốc

Gia đình cao tốc

Highway Family

Nội dung phim Gia đình cao tốc

Coi các điểm dừng chân trên đường cao tốc là nhà, gia đình vô gia cư nọ phụ thuộc vào lòng tốt của những du khách khác để sống sót. Nhưng rồi họ bị tố cáo với cảnh sát.