Firefly Lane (Phần 2)

Firefly Lane (Phần 2)

Firefly Lane (Season 2)

Nội dung phim Firefly Lane (Phần 2)

Chẳng trở ngại nào là quá lớn trước tình bạn suốt đời giữa Kate và Tully. Nhưng liệu có sai lầm nào có thể chia cắt họ mãi mãi hay không?