Doraemon the Movie: Nobita's New Great Adventure into the Underworld

Doraemon the Movie: Nobita's New Great Adventure into the Underworld

Doraemon the Movie: Nobita's New Great Adventure into the Underworld

Nội dung phim Doraemon the Movie: Nobita's New Great Adventure into the Underworld

Khi Nobita biến thế giới thành một thế giới với phép thuật với những gì-buồng điện thoại-gian hàng-tiện ích, anh ta và thế giới của anh ta cần phải đánh bại mối đe dọa đã trở thành hiện thực trong thế giới này.