Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo (Phần 5)

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo (Phần 5)

JoJo's Bizarre Adventure (Season 5)

Nội dung phim Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo (Phần 5)

Di sản của gia tộc Joestar tiếp nối với Jolyne khi cô và các bạn đối đầu với luyện sư Stand mới đằng sau song sắt của nhà tù Green Dolphin Street.

Trailer phim Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo (Phần 5):

trailers