(10 đ / 1 lượt)

Cuộc Thác Loạn

Hollywood Sex Wars

Max, Aaron và Glen có một thành tích đầy rẫy những pha ăn vạ và những pha móc nối không phù hợp. Các chàng trai bắt tay vào một nhiệm vụ để nâng cao mức trung bình đánh bóng của cô gái nóng bỏng của họ. Họ gặp Hollywood Casanova Johnny Eyelash, người đã dạy những cậu bé này trò chơi ghi điểm bằng cánh tay hạng A. Nhưng có một vấn đề, các cô gái có tổ chức, xảo quyệt và có một chương trình nghị sự của riêng họ. Không lâu sau đó, các cô gái, dẫn đầu là Wendy Lớn và Wendy Nhỏ, bắt kịp chiến thuật của Johnny và Hollywood trở thành một cái bẫy lớn.