Xuân Kiều Và Chí Minh

Xuân Kiều Và Chí Minh

Love In The Buff

Nội dung phim Xuân Kiều Và Chí Minh

Tìnhcảmởbênnhaunhiềunămcuốicùngcũngchấmdứt.KhiChíMinhgặpDươngMinh,anhcócònnhớXuânKiều,ngườiyêucũnhiềunămtrướckhông?