Xin Chào, Tôi Ơi!

Xin Chào, Tôi Ơi!

Hello, Me!

Nội dung phim Xin Chào, Tôi Ơi!

Xin Chào, Tôi Ơi! là câu chuyện khổ sở và không thành đạt, cô nghĩ mình đã hết lửa... cho đến một ngày, chính cô của ngày xưa, can trường và trẻ trung hơn xuất hiện, đòi cô của bây giờ thay đổi.

Trailer phim Xin Chào, Tôi Ơi!:

trailers