Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 6)

Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 6)

Comedians in Cars Getting Coffee (Season 6)

Nội dung phim Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 6)

Jerry Seinfeld chào đón Eddie Murphy, Ricky Gervais, Jamie Foxx, Seth Rogen, Matthew Broderick và nhiều danh hài khác trong loạt tập mới của năm 2019.