Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 4)

Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 4)

Comedians in Cars Getting Coffee (Season 4)

Nội dung phim Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 4)

Jerry mời cà phê trên xe hơi, với những cây hài sắc sảo như Bill Maher, Sarah Silverman và Colin Quinn, cùng những người bạn cũ George Wallace và Larry David.