Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 2)

Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 2)

Comedians in Cars Getting Coffee (Season 2)

Nội dung phim Xe cổ điển, cà phê và chuyện trò cùng danh hài (Phần 2)

Với cà phê và xe hơi cổ điển, Jerry có những cuộc trò chuyện mở mang tầm mắt với Barack Obama, David Letterman, Julia Louis-Dreyfus, Howard Stern và nhiều nhân vật khác.