Vương triều cuối cùng (Phần 4)

Vương triều cuối cùng (Phần 4)

The Last Kingdom (Season 4)

Nội dung phim Vương triều cuối cùng (Phần 4)

Khi Edward và Aethelflaed tranh cãi về tương lai của Mercia và giấc mộng về một nước Anh thống nhất của cha họ, Uhtred nỗ lực giành lại quyền thừa kế đã mất của mình.