Vũng lầy (Phần 1)

Vũng lầy (Phần 1)

The Mire (Season 1)

Nội dung phim Vũng lầy (Phần 1)

Tại một thị trấn ở Ba Lan đầu những năm 80, thái độ của cảnh sát đối với vụ sát hại một gái mại dâm và một lãnh đạo trẻ khiến hai nhà báo không khỏi nghi ngờ.