Vùng đất thời tiền sử X: Cuộc di cư vĩ đại

Vùng đất thời tiền sử X: Cuộc di cư vĩ đại

The Land Before Time X: The Great Longneck Migration

Nội dung phim Vùng đất thời tiền sử X: Cuộc di cư vĩ đại

Chú khủng long cổ dài đáng yêu Chân Nhỏ phải đưa ra lựa chọn khó khăn: ở lại với khủng long bố mất tích từ lâu hay trở về với bạn bè và gia đình quen thuộc của mình.