Vua đầu bếp Soma (Phần 4)

Vua đầu bếp Soma (Phần 4)

Food Wars!: Shokugeki no Soma (The Fourth Plate)

Nội dung phim Vua đầu bếp Soma (Phần 4)

Régiment de Cuisine trở nên khốc liệt khi Soma và phe chống đối tiếp tục cuộc chiến ẩm thực chống lại Hội đồng Thập Kỳ nhân Totsuki mà đứng đầu là Nakiri của Trung tâm.