Vũ điệu chim cánh cụt

Vũ điệu chim cánh cụt

Happy Feet

Nội dung phim Vũ điệu chim cánh cụt

Không như các bạn, chú chim cánh cụt Mumble không có giọng hát hay để quyến rũ bạn tình. Nhưng bù lại chú nhảy rất giỏi.