Violet Evergarden: Hồi Ức Không Quên

Violet Evergarden: Hồi Ức Không Quên

Violet Evergarden: the Movie

Nội dung phim Violet Evergarden: Hồi Ức Không Quên

Trong hậu quả của một cuộc chiến vĩ đại, Violet Evergarden, một nữ cựu nữ già, có một công việc tại một cơ quan của một nhà văn và thực hiện các bài tập để tạo thư có thể kết nối mọi người.