Vàng trắng (Phần 2)

Vàng trắng (Phần 2)

White Gold (Season 2)

Nội dung phim Vàng trắng (Phần 2)

Sau khi loại bỏ Walsh, Vincent gặp thêm rắc rối khi phải giải trình cho ông sếp xã hội đen và cạnh tranh với một nhân viên kinh doanh mới cực mát tay.