Văn hào lưu lạc (Phần 3)

Văn hào lưu lạc (Phần 3)

Bungo Stray Dogs (Season 3)

Nội dung phim Văn hào lưu lạc (Phần 3)

Tổ chức mới do Fyodor D tà ác cầm đầu bắt đầu nổi lên, đe dọa Atsushi, Dazai và Cơ quan thám tử vũ trang ngay cả khi họ chưa thoát khỏi tàn dư của Hiệp Hội.