Văn hào lưu lạc (Phần 2)

Văn hào lưu lạc (Phần 2)

Bungo Stray Dogs (Season 2)

Nội dung phim Văn hào lưu lạc (Phần 2)

Mâu thuẫn giữa Cơ quan thám tử vũ trang và Tổ chức Mafia cảng vẫn tiếp diễn. Trong lúc đó, phe thứ ba, Hiệp Hội, đe dọa tiến hành một cuộc chiến chống lại cả hai.