Văn hào lưu lạc (Phần 1)

Văn hào lưu lạc (Phần 1)

Bungo Stray Dogs (Season 1)

Nội dung phim Văn hào lưu lạc (Phần 1)

Một thanh niên trẻ tham gia Cơ quan thám tử vũ trang, gồm các thành viên dùng siêu năng lực để giải quyết các bí ẩn và ngăn chặn kế hoạch tà ác của Tổ chức Mafia cảng.