Valerian và Thành Phố Ngàn Hành Tinh

Valerian và Thành Phố Ngàn Hành Tinh

Valerian and the City of a Thousand Planets

Nội dung phim Valerian và Thành Phố Ngàn Hành Tinh

Một lực lượng tối đe dọa Alpha, một đô thị rộng lớn và nhà cho các loài từ một ngàn hành tinh. Các hoạt động đặc biệt Valerian và Laureline phải chạy đua để xác định mối đe dọa và bảo vệ Marauding không chỉ alpha, mà cả tương lai của vũ trụ.