Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 3)

Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 3)

Takki (Season 3)

Nội dung phim Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 3)

Sau thời gian ở tù, Malik trở lại Jeddah giờ đang hiện đại hóa và ngành điện ảnh đang phát triển mạnh, cùng kịch bản chi tiết về chuyện thực sự đã xảy ra vào năm 2015.

Trailer phim Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 3):

trailers