Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 2)

Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 2)

Takki (Season 2)

Nội dung phim Tuổi trẻ Ả Rập (Phần 2)

Malek cùng các bạn tiếp tục đeo đuổi ước mơ trong lúc cố gắng giải quyết các vấn đề họ gặp phải trong đời sống hàng ngày.