Tuổi thanh xuân bên cây đàn Koto (Phần 1)

Tuổi thanh xuân bên cây đàn Koto (Phần 1)

Kono Oto Tomare! Sounds of Life (Season 1)

Nội dung phim Tuổi thanh xuân bên cây đàn Koto (Phần 1)

Học sinh cá biệt cũng là người chơi đàn tài năng tham gia và hồi sinh câu lạc bộ đàn Koto sắp ta rã. Họ nhanh chóng có mục tiêu mới: thi đấu quốc gia.