Tuấn Mã Dòng Cimarron

Tuấn Mã Dòng Cimarron

Spirit: Stallion of the Cimarron

Nội dung phim Tuấn Mã Dòng Cimarron

Một con ngựa hoang dã bị bắt bởi con người và từ từ mất ý chí để chống lại việc đào tạo, nhưng trong suốt cuộc đấu tranh để tự do, con ngựa từ chối buông bỏ hy vọng của một ngày nào đó trở về nhà với đàn anh.