Truyền Thuyết Vua Sư Tử 1

Truyền Thuyết Vua Sư Tử 1

Richard The Lionhearted

Nội dung phim Truyền Thuyết Vua Sư Tử 1

Truyền Thuyết Vua Sư Tử 1 - Richard The Lionhearted kề về câu chuyện vua Henry II vì muốn kiểm tra lòng trung thành và danh dự của con trai mình, Richard, mà đã gửi anh ta đến một lâu đài bí mật được gọi là Knight’s Martyr. Ở đó, Hoàng tử phải chiến đấu chống lại những kẻ thù đại diện cho đức tính của một hiệp sĩ.