Trợ lý yêu

Trợ lý yêu

Set It Up

Nội dung phim Trợ lý yêu

Với nhu cầu tuyệt vọng là được nghỉ ngơi khỏi công việc, hai trợ lý gặp khó khăn đã kết hợp để lừa hai vị sếp nghiện việc của họ yêu nhau.