Transformers: Chiến tranh Cybertron - Cuộc vây hãm

Transformers: Chiến tranh Cybertron - Cuộc vây hãm

Transformers: War for Cybertron: Siege

Nội dung phim Transformers: Chiến tranh Cybertron - Cuộc vây hãm

Khi Autobot và Decepticon hủy hoại hành tinh của mình trong cuộc nội chiến khốc liệt, hai thủ lĩnh ưu tú nổi lên trong câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ Transformers.