Transformers: Bại binh phục hận

Transformers: Bại binh phục hận

Transformers: Revenge of the Fallen

Nội dung phim Transformers: Bại binh phục hận

Sam Witwicky và Mikaela Banes trở lại để giúp Optimus Prime và các Autobot chiến đấu trong một trận chiến khổng lồ nhằm ngăn chặn đám Decepticon hủy diệt Trái Đất.