Trần Tình Lệnh Chi Loạn Phách

Trần Tình Lệnh Chi Loạn Phách

The Untamed: Fatal Journey

Nội dung phim Trần Tình Lệnh Chi Loạn Phách

Câu chuyện kể về khoảng thời gian Nhiếp thị đối mặt với nguy nan ở Thành Hà. Huynh trưởng là Nhiếp Minh Quyết dẫn dắt đệ đệ Nhiếp Hoài Tang đi tu sửa Tế Đao Đường để bảo vệ sự bình an của gia tộc.