Trái tim in dấu (Phần 2)

Trái tim in dấu (Phần 2)

The Marked Heart (Season 2)

Nội dung phim Trái tim in dấu (Phần 2)

Sau khi giả chết rồi trốn khỏi đất nước, Camila bị lừa quay lại với muôn vàn hỗn loạn cô từng bỏ lại phía sau mà nay đã biến tướng theo những cách ngoài sức tưởng tượng.