Trách nhiệm / Sự hổ thẹn

Trách nhiệm / Sự hổ thẹn

Giri / Haji

Nội dung phim Trách nhiệm / Sự hổ thẹn

Vì trách nhiệm gia đình, vị luật sư đến Luân Đôn để tìm em trai thuộc băng sát thủ trong lúc cuộc chiến Yakuza đe dọa nhấn chìm Tokyo. Và niềm tin còn khó tìm hơn nhiều.