Tôi là huyền thoại

Tôi là huyền thoại

I Am Legend

Nội dung phim Tôi là huyền thoại

Sau thảm họa toàn cầu, một nhà khoa học quân sự chiến đấu để sống sót trong thành phố New York bỏ không đầy những kẻ đột biến ăn đêm và khát máu.