Tôi chỉ được sinh ra trước thôi

Tôi chỉ được sinh ra trước thôi

My High School Business

Nội dung phim Tôi chỉ được sinh ra trước thôi

Được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của một trường cấp ba tệ hại, vị doanh nhân ưu tú nhanh chóng nhận ra rằng giáo dục học sinh chẳng hề giống với điều hành công ty.