Tòa án vị thành niên

Tòa án vị thành niên

Juvenile Justice

Nội dung phim Tòa án vị thành niên

Nữ thẩm phán nghiêm khắc cân bằng nỗi ác cảm với tội phạm vị thành niên bằng niềm tin vào công lý và hình phạt khi cô xử lý những vụ khó ở tòa án vị thành niên.

Trailer phim Tòa án vị thành niên:

trailers