Tình yêu trên phổ tự kỷ (Phần 1)

Tình yêu trên phổ tự kỷ (Phần 1)

Love on the Spectrum (Season 1)

Nội dung phim Tình yêu trên phổ tự kỷ (Phần 1)

Đâu ai dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Với các bạn trẻ rối loạn phổ tự kỷ, việc khám phá thế giới hẹn hò chẳng thể đoán định còn chứa đựng cả những thách thức riêng.