Tìm lại chính mình

Tìm lại chính mình

Tell Me Who I Am

Nội dung phim Tìm lại chính mình

Trong bộ phim tài liệu này, Alex bị mất trí nhớ và tin tưởng câu chuyện quá khứ do anh sinh đôi Marcus kể lại. Nhưng Marcus đang che giấu một bí mật gia đình đen tối.