Tiếng Thét 6

Tiếng Thét 6

Scream VI

Nội dung phim Tiếng Thét 6

Sau vụ giết Ghostface mới nhất, bốn người sống sót bỏ lại Woodsboro và bắt đầu một chương mới.

Trailer phim Tiếng Thét 6:

trailers