Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Knock at the Cabin

Nội dung phim Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Trong một kỳ nghỉ, một bé gái và gia đình cô bị bắt làm con tin bởi những kẻ lạ mặt có vũ trang, những kẻ này yêu cầu họ phải đưa ra sự lựa chọn để ngăn chặn ngày tận thế.

Trailer phim Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ:

trailers