Tia Chớp Đen (Phần 4)

Tia Chớp Đen (Phần 4)

Black Lightning (Season 4)

Nội dung phim Tia Chớp Đen (Phần 4)

Tia Chớp Đen (Phần 4) tiếp tục ngập trong mặc cảm tội lỗi, Jefferson thề không làm anh hùng nữa. Song các mối đe dọa mới với Freeland (và các siêu nhân) kéo nhà Pierce trở lại cuộc chiến.

Trailer phim Tia Chớp Đen (Phần 4):

trailers