Thủ Mộ Nhân: Long Quan Hải Hôn Hầu

Thủ Mộ Nhân: Long Quan Hải Hôn Hầu

Tormenting Love Story: Hidden Love

Nội dung phim Thủ Mộ Nhân: Long Quan Hải Hôn Hầu

Bí mật lớn của ngôi mộ Hải hôn hầu đã hé mở! Dân làng liên tiếp chết một cách ly kì, hình dáng lúc chết vô cùng đặc biệt. Bà chủ xinh đẹp diễm lệ của tiệm vàng lại ẩn giấu huyền cơ? Rốt cuộc là “yêu ma quỷ quái” hay có bí ẩn gì khác?