Thỏ điên xâm lăng: Nhiệm vụ sao Hỏa

Thỏ điên xâm lăng: Nhiệm vụ sao Hỏa

Rabbids Invasion Special: Mission to Mars

Nội dung phim Thỏ điên xâm lăng: Nhiệm vụ sao Hỏa

Thay vì rô-bốt, họ lại cử các Thỏ điên. Hãy nhập hội cùng đội ngũ lạ thường này trong nhiệm vụ điên rồ đến Sao Hỏa, nơi chẳng có gì diễn ra như kế hoạch.

Trailer phim Thỏ điên xâm lăng: Nhiệm vụ sao Hỏa:

trailers