Thiếu Nữ Nổi Loạn

Thiếu Nữ Nổi Loạn

The Runaways

Nội dung phim Thiếu Nữ Nổi Loạn

“The Runaways” là một bộ phim về 1 nhóm nhạc rock của các cô gái trẻ thập niên 1970. Joan Jett và Cherie Currie, những cô gái nổi loạn và bất trị ở miền nam California, trở thành những ngôi sao nhạc rock của một nhóm nhạc huyền thoại - những người đã lát những viên gạch đầu tiên cho những thế hệ nối tiếp của các nhóm nhạc nữ.

Trailer phim Thiếu Nữ Nổi Loạn:

trailers