Thiếu Niên Phái

Thiếu Niên Phái

Growing Pain

Nội dung phim Thiếu Niên Phái

Phim Thiếu Niên Phái - Growing Pain 2019: Xoay quanh bốn gia đình và kể về câu chuyện các thành viên trong gia đình cùng vật lộn với nắng mưa, cố gắng phấn đấu, trải qua khó khăn trắc trở, tìm được phương hướng, cuối cùng thu hoạch và trưởng thành.