Thiết Thính Phong Vân 2

Thiết Thính Phong Vân 2

Overheard 2

Nội dung phim Thiết Thính Phong Vân 2

Tiếp nối thành công của phần 1 nhưng phần hai trọng tâm nói về đề tài chứng khoán xoay quanh ba người đàn ông, những mối quan hệ của họ từ một cuộc nghe trộm từ đó những bí mật dần hé lộ, và tại sao lại có cuộc nghe trộm đó và đằng sau nó là âm mưu gì, hay những bí mật gì lớn hơn.

Trailer phim Thiết Thính Phong Vân 2:

trailers