Thiên Tuế Đại Nhân Không Dễ Chọc

Thiên Tuế Đại Nhân Không Dễ Chọc

Re Bu Qi De Qian Sui Da Ren

Nội dung phim Thiên Tuế Đại Nhân Không Dễ Chọc

Thiên tuế đại nhân Bạch Ly đa nghi bẩm sinh, sát phạt quyết đoán, gặp phải thiếu nữ Trần Hữu Hữu của Phủ Tiên thành. Vì cứu mạng cha, nàng bị buộc gả cho Đại thái giám Bạch Ly được thành chủ nể trọng làm đối thực. Hai người tấn công và phòng bị lẫn nhau, cuối cùng sưởi ấm nhau, cưới trước yêu sau, dùng chân tính phá vỡ thành luỹ.