Thiến Nữ U Hồn 3

Thiến Nữ U Hồn 3

A Chinese Ghost Story III

Nội dung phim Thiến Nữ U Hồn 3

Phần kết thúc Thiến Nữ U Hồn. Ma nữ say đắm tiểu hòa thượng, nhưng con người và yêu ma vốn không chung đường, cô gặp phải muôn vàn trắc trở. Vào lúc nguy cấp, tiểu hòa thượng hóa thân Kim Phật đại chiến với Hắc Sơn lão yêu.