Thiên địa anh hùng

Thiên địa anh hùng

Warriors of Heaven and Earth

Nội dung phim Thiên địa anh hùng

Lý hiệu úy từ bỏ ngôi vị tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc, và võ sĩ Lai Thê người Nhật được triều đình giao nhiệm vụ hoặc bắt ông về hoặc trừ bỏ đi.